Main Menu
http://www.thaieeforum.deqp.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/showcase.for-kinggk-is-116.jpglink
http://www.thaieeforum.deqp.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/showcase.for-king 2gk-is-116.jpglink

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

6-1small

              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

Ratthathamanoon-59รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ ก่อนที่จะมีการออกเสียงลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  เราชาวไทยสามารถอ่านทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงประชามติได้จาก  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑ 
          คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๒  
 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559

Leaflet-1-02-web180 px              มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน กลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษาอายุระหว่าง 12 – 25 ปี ที่ดำเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนอย่างน้อย 1 ปี สมัครเข้าร่วม “โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559”  ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school Forum) “ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

s-DSC 0866  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูล ภายใต้หัวข้อ ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระหว่างโรงเรียนอีโคสคูลเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินแก่เครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูให้เข้มแข็งเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

สส.ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2

Eco-school 14-15 march-small  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 จำนวน 60 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูล  อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกล่าสุด

  • oligabu
  • nari
  • krzysio53
  • fun88
  • kcaran

สถิติผู้เข้าชม

150480
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
9
5
24
815
150480

facebook-128 youtube-128

งานสิ่งแวดล้อมศึกษา
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
eco-footprint unescobkk greenworld magiceyes 
Eco-ban tei wwf eesdnetworkthailand
 mahingsa ban aee-t esdthailand feedthailand
  hondagreenschool bcst adeq
 
baimai
qlf seub